فرکانس جدید فارسی وان!

تابناک – ۲۵ جولای ۲۰۱۰

فرکانس جدید شبکه ماهواره ای فارسی وان توسط گردانندگان این شبکه برای فارسی زبانان ایمیل می شود. به گزارش فردا، شبکه ماهواره ای فارسی وان پس از قطع برنامه های خود در ایران به دلیل ارسال پارازیت بر روی امواج این شبکه اقدام به ارسال فرکانس جدید خود به ایمیل تعداد زیادی از فارسی زبانان نموده است. این شبکه ماهواره ای اقدام به پخش سریال های خارجی متعددی با مضامین ضدخانواده و ارزشهای خانوادگی و سنتی ایرانیان با دوبله فارسی می کند.

continue

TRENDING NEWS