سایت مجمع روحانیون مبارز فیلتر شد!

نوروز – ۸ ژانویه ۲۰۱۰

کاربران اینترنتی از نخستین ساعات امروز از دسترسی به سایت مجمع روحانیون مبارز محروم شده اند. به گزارش کلمه، روز گذشته نیز سایت های شیعه، پارسینه و تابان نیوز فیلتر شده بودند.

continue

Related News

» Other related news