جزئیات افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی

آفتاب – ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲

مدیران بانک های دولتی و خصوصی شب گذشته نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت را تعیین کرده که از امروز در این بانک ها اجرا خواهند کرد. شب گذشته مدیران بانک های دولتی و خصوصی یا به عبارتی کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی با برگزاری جلسه ای در خصوص نرخ های سود سپرده ها به توافق رسیدند. بر همین اساس بانکداران دولتی و خصوصی تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده کوتاه مدت ویژه (روزشمار) را ۷ درصد و نرخ سپرده کوتاه مدت ۳ ماهه را ۱۰ درصد تعیین کنند. طبق تصمیم کانون بانک های خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی نرخ سود سپرده مدت ...

continue

Related News

» Other related news

TRENDING NEWS