فارسی

بولتن نیوز:شبکه "من و تو" مال گوگوش و دوستانش هست

عصر ایران – ۸ نوامبر ۲۰۱۰
 

اقتصادی نویس روزنامه های دنیای اقتصاد و شرق که ظاهرا برای درس خواندن به لندن سفر کرده، سر از شبکه تلویزیونی "من و تو" درآورده و به گویندگی اخبار اقتصادی دراین شبکه تلویزیونی که به "فارسی وان ۲ " معروف است، مشغول شده است. به گزارش خبرنگار بولتن، شبکه "من وتو" که ظرف چند روز گذشته به دنیای برنامه های ماهواره ای پرتاب شده است، شبکه ای است که گفته می شود با حمایت مالی "گوگوش" و دوستانش اداره می شود. "سام غفارزاده"که متولد سال ۱۳۶۰ است، لیسانس مهندسی صنایع خود را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرده وبرای ادامه تحصیل به لندن سفر کرده است. بنا به ...

[More]

 

Related News

» Other related news

Latest News


All of the news articles are automatically extracted by Kodoom's News Robot. Content of articles does not necessarily reflect Kodoom.com's views.Your preferred channel to buy Iranian Concert tickets?

Cast your vote to see the results!


Previous Poll: » Your Age Group?

Back to Top